กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน
dot dot
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

This Column Intro***** นายด่านฯ แม่สายรับเกียรติบัตร การลดการใช้พลังงาน *****article

   วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย ได้รับเกียนติบัตรจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย............

***** คณะเจ้าหน้าที่ สคบ.ตรวจเยี่ยมตลาดค้าชายแดนแม่สาย *****article

             วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย ได้มอบหมายให้ นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ให้การต้อนรับ....................................

+++++ ท่านรองฯอวยชัย ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวที่ด่านฯ แม่สาย +++++ article

             เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๓๐ น. นายอวยชัย  กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีฯได้ให้เกียรติร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ที่ด่านศุลกากรแม่สาย โดยมีนางพัชรี  สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายให้การต้อนรับ........

 

ด่านศุลกากรแม่สาย ประชุม TBC ครั้งที่ ๙๒article

                 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น.นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรเข้าร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๙๒โดยมี พ.อ.กิตดากร จันทรา ประธานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย - เมียนร์มา (TBC) พร้อมคณะ ทางฝ่ายพม่า พ.ท.หย่าน จี อ่อง ผบ.ยศ. จ.ท่าขี้เหล็ก และคณะทางการไทย.........

ด่านศุลกากรแม่สาย มอบของ อุปโภค-บริโภค แก่เจ้าหน้าที่ทหารแนวชายแดน "ฐานฯกู่เต็งนาโย่ง"article

            เมื่อวันนี้ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ น นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ   นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย  มอบของอุปโภค-บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทหารแนวชายแดน ณ ฐานฯกู่เต็งนาโย่ง โดยมี ร้อยตรี วัชณรัชช์  หมู่ก้อน ผบ.หมวด.ม ๔ ร้อย. ม๒ ฉก.ม.๓ เป็นผู้รับมอบ   .............................

 
หน้า 1/61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  [ถัดไป]
[Go to top]dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.