กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงานด่านศุลกากรแม่สาย ให้การตอนรับคณะผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย article

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นางกนกวรรณ  สุขศิริ รักษาการนายด่านศุลกากรแม่สาย นายศุภสิทธิ์สุขวุฒิไชย รษก.หน.ฝบศ.1 นางสาวกัญญภัสส์  รอดกูล นางสาวปภัสนันท์ ปรารมภ์ และนายอชิระวิชญ์ สิริโชติฐากุล ให้การตอนรับคณะผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สาย

 

ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

ด่านศุลกากรแม่สายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีนอมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรarticle

 วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา นางกนกวรรณ  สุขศิริ รักษาการนายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ แม่สาย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีนอมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563article

                วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 นางมนทิรา  เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12  สิงหาคม 2563

ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย ในโครงการปลูกต้นไม้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น      ณ วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน้า 1/70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  [ถัดไป]
[Go to top]bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
bullet การป้องกันและปราบปราม(งานสนามบิน)
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletแนะนำสถานที่ท่องเทียว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.