กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

This Column Introด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ พลเอกชัยชนะ นาดเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดarticle

           วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเอกชัยชนะ นาดเกิดรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและคณะ ได้มาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและรับฟังการบรรยายสรุปมาตรการ ขั้นตอนและการผ่อนปรน ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)..........................

ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ ดร.อริรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมarticle

              วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.อริรัฐ รัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะตรวจเยี่ยมการขนส่งสินค้าระหว่างไทยเมียนมา ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย..........................

ทำบุญด่าน ครบรอบ 11 ปี ด่านศุลกากรแม่สายarticle

           วันที่ 30 มีนาคม  2563 เวลา 09.09 น. นางมนทิรา เชิดชูนายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างด่าน ร่วมพิธีสักการะหลวงพ่อโสธรและพระพรหม เนื่องในโอกาส ครบรอบ 11 ปี ด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2...................................

ด่านศุลกากรแม่สายเป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการระบาดโรคติดต่อarticle

             วันที่ 25 มีนาคม  2563 เวลา 10.30 น. นางมนทิรา เชิดชูนายด่านศุลกากรแม่สาย ได้มีการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)..............

ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย(SMCC)ป.ป.ส.และ(ABF)

              วันที่ 18 มีนาคม  2563 เวลา 11.30 น. นางมนทิรา เชิดชูนายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นายผจญศักดิ์ ครองชนม์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรแม่สาย นายอภิชาต ธนรุจีวงศ์ นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ ให้การบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับด่านศุลกากรแม่สาย .....................

 

หน้า 1/67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  [ถัดไป]
[Go to top]bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
bullet การป้องกันและปราบปราม(งานสนามบิน)
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletแนะนำสถานที่ท่องเทียว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.