กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน
dot dot
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

This Column Introด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพวงมาลา "วันปิยมหาราช"article

               เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖:๓๐ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นางสาวสรณีย์  สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรืองทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพวงมาลา  ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ.  .......................

ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมตักบาตรและถวายพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรarticle

           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖:๓๐ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่สาย นางสาวสรณีย์  สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ นางกมุมาศ  ตันรุ่งเรืองทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมตักบาตรและถวายพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ   ........................

ด่านศุลกากรแม่สายจัด โครงการปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาarticle

                       เมื่อวันนี้ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐ นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๑ นางสาว สรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๒ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างด่านศุลกากรแม่สายได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพรเกียรติ.........................

 

***** ด่านฯแม่สายทำบุญตักบาตรครบรอบ ๑๔๔ ปีกรมศุลกากร *****article

              วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๖.๓๐ น.นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย ร่่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย ทำบุญตักบาต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ ๑๔๔ ปี ..........

 

***** นายด่านฯ แม่สายรับเกียรติบัตร การลดการใช้พลังงาน *****article

   วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย ได้รับเกียนติบัตรจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย............

หน้า 1/62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  [ถัดไป]
[Go to top]bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.