กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน
dot dot
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

This Column Introนายด่านศุลกากรแม่สาย ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรมศุลกากรครบ ๑๔๕ ปีarticle

               วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖:๓๐ น. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศนายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ สุขสิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายผจญศักดิ์ ครองชนม์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร สิบเอกพิมล วัชรญาณวิสุทธิ์  หัวหน้าฝ่ายบริการทางศุลกากร ๑ นางสาวสรณีย์  สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบส่วนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย  นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรืองทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปด่านศุลกากรแม่สาย........................

สัมมนาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านคดีในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ได้จัดสัมมนาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านคดีในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ด่านศุลกากรแม่สาย จัดโครงการ "GREEN CUSTOMS"article

             เมื่อวันนี้ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ นาย วิโรจน์  ใยบัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ  นางสาว สรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๒ นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป..............................

ด่านศุลกากรแม่สาย ประชุม TBC ครั้งที่ ๙๕article

           วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิโรจน์  ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์ ครองชนม์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรเข้าร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๙๕  โดยมี พ.อ.ชาตรี  สงวนธรรม ประธานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย - เมียนร์มา (TBC) พร้อมคณะ ทางฝ่ายพม่า พ.ท. ต้านสิ่นอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ ๒๒๗ จ.ท่าขี้เหล็ก........

ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วม "เต่งจาง"หรือสงกรานต์เมียนมา สงกรานต์ยิ่งใหญ่ ปิดเมืองเล่นน้ำฉลองปีใหม่ article

                วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่า สืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมงาน “สงกรานต์ยิ่งใหญ่ ปิดเมืองเล่นน้ำฉลองปีใหม่ “หรือที่เมียนมาเรียก”เต่งจาง หรือสงกรานต์เมียนมา”โดย ฝ่ายไทย ตัวแทนจาก ฉก.ม.๒ กกล ผาเมือง หน่วยประสานงานชายแดนพื้นที่ ๑ ( TBC ) นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนแม่สาย.........................

หน้า 1/65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  [ถัดไป]
[Go to top]bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.