กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน
dot dot
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

This Column Introด่านศุลกากรแม่สายให้การตอนรับ ท่านเอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยนเยี่ยมเยียน ท่านเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร่ ประธานกรรมาธิการ article

             เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ สุขสิริ ผู้อำนวยการส่วน บริการศุลกากร สิบเอกพิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ให้การตอนรับ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร่ ประธานกรรมาธิการ  และท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเยี่ยมเยียน ท่านเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุม  ศึกษาดูงานกับหน่วยงาน พาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช.ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย....................

วันที่ 5 ก.พ.2562 ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วม ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย จัดพิธีเปิดงานเทศการตรุษจีน บริเวณหน้าด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงรายarticle

            เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผกก.ตม.จว.เชียงราย นายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จังหวัดเชียงรายมีบุคคลหลายเชื้อชาติ มีชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวเมียนมาเชื้อสายจีน ต่างมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์  และการจัดงานเปิดพิธีตรุษจีนขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวิถีวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนอันดีงาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย.................................

 

ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกันบริจาค สิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย “พายุปาบึก”article

               วันที่ 14 มกราคม  2562 เวลา 14:30 น. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สายพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯร่วมกันบริจาคสิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย “พายุปาบึก” ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีผู้แทนจากมลฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงรายเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของบริจาค เหตุการภัยพิบัติครั้งนี้สำหรับพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณระหว่างอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบมากที่สุด ..................................

 

ด่านศุลกากรแม่สาย"การแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนแม่สาย "article

                    วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ ได้เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนแม่สาย **โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นที่ สนามฟุตบอลของด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแข่งขันในหลายประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล7คน ชักคะเย่อ วิ่งกระสอบ แย้ลงรู*******บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และความสามัคคีของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง**................................

 

วันเด็กแห่งชาติ @ด่านพรมแดนแม่สาย : วันที่ 12 มกราคม 2562article

          นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2562 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านพรมแดน ได้แก่ ตม.จว.เชียงราย ด่านฯควบคุมโรค อ.ย. ด่านฯตรวจพืช ด่านฯตรวจสัตว์น้ำ และกองร้อยทหารม้าที่ 3หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆในพื้นที่และจากประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นจำนวนมาก ในการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่องซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของหน่วยงานราชการ ณ ด่านพรมแดนแม่สาย  .......................................

 

หน้า 1/63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63  [ถัดไป]
[Go to top]bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.