กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน
dot dot
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

This Column Introด่านศุลกากรแม่สายให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูต นายจักร บุญ-หลง ณ กรุงย่างกุ้งarticle

                   เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธิ์  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙:๓๐ นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม     นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรแม่สาย นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ส.อ.พิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายแสงอรุณ์ พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม พร้อมส่วนราชการ................................................

 

ต้อนรับนายด่านศุลกากรแม่สาย

 วันที่ 5 มกราคม 2561 นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทน นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายร่วมให้การต้อนรับ นางพัชรี  สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่

นายด่านฯร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถarticle

             เมื่อวันนี้ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยนางศิริพรรณ  วิสุทธิพรพล นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์  ครองชน หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑......................

นายด่านฯ.ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา TBC ครั้งที่ 90article

            เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางศิริพรรณ  วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา(แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก) ครั้งที่ ๙๐...............

นายด่านฯร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูรarticle

            เมื่อวันนี้ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยนางศิริพรรณ  วิสุทธิพรพล นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์  ครองชน หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ .................

หน้า 1/60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  [ถัดไป]
[Go to top]dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.