ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม
ReadyPlanet.com
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

This Column Introด่านฯ แม่สาย ร่วมต้อนรับ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์การทางทหาร และคณะ ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางตรวจเยี่ยม article
ยาบ้า ไอซ์และเคตามีน มูลค่กว่า ๙๓ ล้านที่ด่านฯ แม่สาย

           จากนโยบายของรัฐบาล และยุทธศสตร์ของกรมศุลกากร ด้านปกป้องสังคมนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่  ไดกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่นศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และพัสด หีบห่อที่ไปรษณีย์ และบริษัทขนส่งเอกชนต่ง  ในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสติดและการนำส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศ และการนำส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศ...

ด่านศุลกากรแม่สาย โครงการของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย(ศอ.ปส.จ.ชร.)article

          วันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:00น. นางมนทิรา เชิดชู นายด่าน ศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมการตรวจปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สาย(ศป.ปส.อ.แม่สาย) โดยร่วมตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เชียงราย ตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย(ศอ.ปส.จ.ชร.)........

<<<ประชุมทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอ ณ .ด่านศุลกากรแม่สาย>>>article

           วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.นางมนทิรา เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และน.ส.อรุณศรี วัฒนารุ่งกานต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ ด่านศุลกากรแม่สาย เพื่อแนะนำแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)..........................

***** ฝิ่น ๒.๖๑๓ กิโลกรัม ที่ด่านฯ แม่สาย ***** article

                จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร ในด้านปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย  อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักศุลกากรภาคที่ 3  ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งยาเสพติดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ตอนในของประเทศ..............

หน้า 1/25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  [ถัดไป]
[Go to top]bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
bullet การป้องกันและปราบปราม(งานสนามบิน)
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletแนะนำสถานที่ท่องเทียว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.