ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

This Column Introด่านศุลกากรแม่สาย จับกุม สุราและ ไวน์ คิดเป็นมูลค่า ความเสียหายประมาณกว่า ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

 

        วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย  นายธนู  อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย ทำการจับกุม สุรา ไวน์ บุหรี่ต่างประเทศ และ สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเช่น น้ำหอม เสื้อ อาหารเสริม แผ่นมาส์กหน้า  จำนวน ๑๕ แฟ้ม ในรอบเดือนที่ผ่านมา  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ...................

 

ด่านศุลกากรแม่สาย เปิดศูนย์ ๗ วัน ๓ ล ลด = ลดอุบัติเหตุ ละ = เมาไม่ขับ เลิก = แอลกอฮอล์article

          เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.    นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ   นายด่านศุลกากรแม่สาย  เปิดศูนย์  ๗ วัน ๓ ล  ลด=ลดอุบัติเหตุ         ละ=เมาไม่ขับ             เลิก=แอลกอฮอล์    ตั้งแต่ วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ ๗ วันอันตราย ปลอดแอลกอฮอล์ โดยมอบหมายให้ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย.........................................

_____ยาบ้า๑๘๗เม็ดไอซ์๓กรัมที่ด่านศุลกากรแม่สาย_____article

     

                จากนโยบายของ รัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี  รองอธิบดีกรมศุลกากรนายธวัช  เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ ด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศ......................................

 

 
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุม ยาเคตามิน มูลค่ากว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทarticle

                     จากนโยบายของ รัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี  รองอธิบดีกรมศุลกากรนายธวัช  เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งยาเสพติดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ตอนในของประเทศ..........................................

 

ด่านศุลกากรแม่สาย *** จับ ๒ หนุ่ม ซุกยาบ้า ๔๖ เม็ดข้ามแดน*** article

     จากนโยบายของ รัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี  รองอธิบดีกรมศุลกากรนายธวัช  เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งยาเสพติดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ตอนในของประเทศ..........................................

 

หน้า 1/23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  [ถัดไป]
[Go to top]bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.