ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

This Column Intro***ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสุราและเบียร์ต่างประเทศ***article

                 เมื่อวันนี้ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๓๐ นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๑ นางสาว สรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๒ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป  ทำการจับกุมสุราและเบียร์ต่างประเทศ .........................................

***** ด่านฯแม่สายจับยาไอซ์ มูลค่า ๑.๖ ล้านบาท***** article

             เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒:๑๐ น.  นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย และ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ      ได้มอบหมายให้นายแสงอรุณ พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย นางสาวสรณีย์  สาลีวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายบริการทางศุลกากรที ๒  ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน ทชร.................

**ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า**article

                   เมื่อวันนี้ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๓๐ นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๑ นางสาว สรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๒ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป  ทำการจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า กระเป๋า เสื้อกีฬา..................

 

^___^ ไอซ์ ๑๐ กรัม ยาบ้า ๖๓๕ เม็ด @ด่านศุลกากรแม่สาย ^___^ article

 

 

           จากนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรในด้านปกป้องสังคม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีฯ ได้กาชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวด ในการตรวจบุคคลและยานพาหนะ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนาเข้ายาเสพติดและการนาส่งไปจาหน่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศ  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๒๐.๕๐ น. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นางสาวสรณีย์ สาลีวรรณ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร......

 

^___^ ไอซ์ ๓,๒๐๐ กรัม มูลค่า ๙.๖ ล้านบาท @ด่านศุลกากรแม่สาย ^___^ article

 

         เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑:๑๐ น.  นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย และ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ      ได้มอบหมายให้นายแสงอรุณ พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย นางสาวสรณีย์  สาลีวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายบริการทางศุลกากรที ๒  ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน ทชร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดู่  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จว.เชียงราย  เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเทียวเชียงราย  เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.  เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วย   ขกท.กกล.ผาเมือง   ....................................

 

หน้า 1/20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  [ถัดไป]
[Go to top]dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.