ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

This Column Intro"ทำลายของกลาง"ด่านศุลกากรแม่สาย

             เมื่อวันนี้ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผอ.สบศ.รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ เป็นประธานในการทำลายของกลาง ร่วมกับอำเภอแม่สาย ฉก.ม ๓ เทศบาลแม่สายพร้อมคณะกรรมการทำลายของกลาง................

ด่านศุลกากรแม่สายจับกุม เครื่องเลื่อยโซ่ สุราและบุหรี่ต่างประเทศ

               เมื่อวันนี้ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผอ.สบศ.รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่สาย นายผจญศักดิ์  ครองชน หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ นายอนันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ นางสาวสรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบศุลกากร นายแสงอรุณ  พงศ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบส่วนและปราบปรามและ นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ................................................

ด่านศุลกากรแม่สาย "ทำลายของกลาง"article

           เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยนางศิริพรรณ  วิสุทธิพรพล นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้นายแสงอรุณ  พงศ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบส่วนและปราบปราม นายอนันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ งานของกลางด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกับ ทหาร ฉก.ม.๓ อำเภอแม่สาย เทศบาลแม่สาย พร้อมด้วยคุณ มาลา ตั้งประเสริฐ ตัวแทนเจ้าของสิทธิ์ ร่วมทำลายของกลาง.............

ด่านศุลกากรแม่สายจับกุม กระเป๋าละเมิดเครื่องหมายการค้า และ DVD BLUE-RAY

               เมื่อวันนี้ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยนางศิริพรรณ  วิสุทธิพรพล นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์  ครองชน หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ นายอนันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ นางสาวสรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบศุลกากร นายแสงอรุณ  พงศ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบส่วนและปราบปราม และ นางกุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป........

ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุม สุรา เบียร์ และ บุหรี่article

               เมื่อวันนี้   ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยนางศิริพรรณ  วิสุทธิพรพล นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายแสงอรุณ  พงศ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบส่วนและปราบปราม ทำการจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ..................................

หน้า 1/17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.