ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

This Column Introด่านศุลกากรแม่สาย *** จับ ๒ หนุ่ม ซุกยาบ้า ๔๖ เม็ดข้ามแดน*** article

     จากนโยบายของ รัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี  รองอธิบดีกรมศุลกากรนายธวัช  เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งยาเสพติดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ตอนในของประเทศ..........................................

 

ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท article

              วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย  นางกนกวรรณ สุขสิริ ผู้อำนวยการส่วน บริการศุลกากร นายผจญศักดิ์ ครองชนม์ หน.ฝ่ายบริการทางศุลกากร ๑ สิบเอกพิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร รักษาการฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย ทำการจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า..............................

ด่านศุลกากรแม่สาย "ส่งมอบรถยนต์ " TOYOTA FORTUNE article

                    เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย ส.อ.พิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรแม่สาย โดยมีนายบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์ อายุ ๕๒ ปี เลขที่ ๓๒๗ หมู่ ๖ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผจก.บริษัทไทยเร้นท์อีโก้คาร์จำกัด สาขาเชียงใหม่ เข้าแจ้งต่อ ด่านศุลกากรแม่สาย ว่าได้พบรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ สีขาว ทะเบียน ๗ กญ ๖๕๑๘ กรุงเทพฯ ที่แจ้งหายจากกรุงเทพฯ เมื่อ เม.ย.๖๑ ถูกสวมป้ายปลอมพม่า ทะเบียน...................................

ด่านศุลกากรแม่สายจับกุม สุรา ไวน์และบุหรี่ต่างประเทศ

            เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ นายวิโรจน์  ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร  นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๑ นางสาว สรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๒ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป........................

ด่านศุลกากรแม่สาย "ทำลายของกลาง มูลค่า 2.2 ล้านบาท" article

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายวิโรจน์ ใยบัวเทศนายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ สุขสิริ ผช.นายด่านศุลกากรแม่สาย นางสาวสรณีย์  สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ร่วมกับอำเภอแม่สาย ฉก.ม 3 เทศบาลแม่สายพร้อมคณะกรรมการทำลายของกลางร่วมกันดำเนินการทำลายของกลางให้เสียสภาพ โดยเผาทำลายและขุดหลุมลึกฝั่งกลบ ทำลายของกลางจำนวน 19 แฟ้ม ราคา 2,200,000 บาท อาทิ................................

หน้า 1/22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.