ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

This Column Intro^___^ ไอซ์ ๓,๒๐๐ กรัม มูลค่า ๙.๖ ล้านบาท @ด่านศุลกากรแม่สาย ^___^ article

         เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑:๑๐ น.  นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย และ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ      ได้มอบหมายให้นายแสงอรุณ พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย นางสาวสรณีย์  สาลีวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายบริการทางศุลกากรที ๒  ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน ทชร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดู่  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จว.เชียงราย  เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเทียวเชียงราย  เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.  เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วย   ขกท.กกล.ผาเมือง   ....................................

 

***** ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมยาเม็ดลดความอ้วนยี่ห้อ LYN *****

              วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย แถลงข่าวจับกุม ...............

 

^___^ ยาบ้า ๑๒,๐๐๐ เม็ด @ด่านศุลกากรแม่สาย ^___^ article

              จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยาพาหนะที่เข้า-ออก ราชอาณาจักรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด.....เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๕๐ น..........

 

^___^ ไอซ์ ๓๒๖ กรัม @ด่านศุลกากรแม่สาย ^___^ article

                        จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากรนางชลิตา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออก ราชอาณาจักรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด........เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๓๐ น.........

ด่านศุลกากรแม่สาย แถลงข่าวจับ อาวุธปืน CZ๔๕๕ ขนาด.๒๒

 

 

            เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๓๐ น.  นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สายและนางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯได้มอบหมายให้ส.อ.พิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายแสงอรุณ พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย  ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจทหารม้าที่ ๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย จับกุม...................

 

หน้า 1/19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.