คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ เชียงราย ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
dot dot
คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ เชียงราย ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย

 

 
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

ด่านศุลกากรแม่สายให้การตอนรับ ท่านเอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยนเยี่ยมเยียน ท่านเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร่ ประธานกรรมาธิการ article
วันที่ 5 ก.พ.2562 ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วม ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย จัดพิธีเปิดงานเทศการตรุษจีน บริเวณหน้าด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกันบริจาค สิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย “พายุปาบึก” article
ด่านศุลกากรแม่สาย"การแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนแม่สาย " article
วันเด็กแห่งชาติ @ด่านพรมแดนแม่สาย : วันที่ 12 มกราคม 2562 article
ด่านศุลกากรแม่สาย ประชุม TBC ครั้งที่ ๙๔ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพวงมาลา "วันปิยมหาราช" article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมตักบาตรและถวายพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร article
ด่านศุลกากรแม่สายจัด โครงการปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา article
***** ด่านฯแม่สายทำบุญตักบาตรครบรอบ ๑๔๔ ปีกรมศุลกากร ***** article
***** นายด่านฯ แม่สายรับเกียรติบัตร การลดการใช้พลังงาน ***** article
***** คณะเจ้าหน้าที่ สคบ.ตรวจเยี่ยมตลาดค้าชายแดนแม่สาย ***** article
+++++ ท่านรองฯอวยชัย ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวที่ด่านฯ แม่สาย +++++ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ประชุม TBC ครั้งที่ ๙๒ article
ด่านศุลกากรแม่สาย มอบของ อุปโภค-บริโภค แก่เจ้าหน้าที่ทหารแนวชายแดน "ฐานฯกู่เต็งนาโย่ง" article
ด่านศุลกากรแม่สายให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูต นายจักร บุญ-หลง ณ กรุงย่างกุ้ง article
ต้อนรับนายด่านศุลกากรแม่สาย
นายด่านฯร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ article
นายด่านฯ.ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา TBC ครั้งที่ 90 article
นายด่านฯร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร article