ด่านฯ แม่สายจัดประชุมประจำเดือน
dot dot
ด่านฯ แม่สายจัดประชุมประจำเดือน

 

 
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

ด่านศุลกากรแม่สายให้การตอนรับ ท่านเอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยนเยี่ยมเยียน ท่านเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร่ ประธานกรรมาธิการ article
วันที่ 5 ก.พ.2562 ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วม ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย จัดพิธีเปิดงานเทศการตรุษจีน บริเวณหน้าด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกันบริจาค สิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย “พายุปาบึก” article
ด่านศุลกากรแม่สาย"การแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนแม่สาย " article
วันเด็กแห่งชาติ @ด่านพรมแดนแม่สาย : วันที่ 12 มกราคม 2562 article
ด่านศุลกากรแม่สาย ประชุม TBC ครั้งที่ ๙๔ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพวงมาลา "วันปิยมหาราช" article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมตักบาตรและถวายพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร article
ด่านศุลกากรแม่สายจัด โครงการปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา article
***** ด่านฯแม่สายทำบุญตักบาตรครบรอบ ๑๔๔ ปีกรมศุลกากร ***** article
***** นายด่านฯ แม่สายรับเกียรติบัตร การลดการใช้พลังงาน ***** article
***** คณะเจ้าหน้าที่ สคบ.ตรวจเยี่ยมตลาดค้าชายแดนแม่สาย ***** article
+++++ ท่านรองฯอวยชัย ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวที่ด่านฯ แม่สาย +++++ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ประชุม TBC ครั้งที่ ๙๒ article
ด่านศุลกากรแม่สาย มอบของ อุปโภค-บริโภค แก่เจ้าหน้าที่ทหารแนวชายแดน "ฐานฯกู่เต็งนาโย่ง" article
ด่านศุลกากรแม่สายให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูต นายจักร บุญ-หลง ณ กรุงย่างกุ้ง article
ต้อนรับนายด่านศุลกากรแม่สาย
นายด่านฯร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ article
นายด่านฯ.ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา TBC ครั้งที่ 90 article
นายด่านฯร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร article
บรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของด่านศุลกากรแม่สายให้แก่คณะวิทยาลัยอาชีพเทิง article
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมงานวันเฉลิมพระชนม์ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ article
นายด่านศุลกากรแม่สายร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๘๗ article
นายด่านฯแม่สายให้สัมภาษณ์ ช่อง ๓
ด่านฯแม่สายให้การต้อนรับ คณะผู้แทนโครงการพัฒนาทางเลือกฯ
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม " ถูกแต้แม่สาย " article
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมพิธีถวายบังคม พระบรมรูป ในวันปิยมหาราช article
นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบของที่ระลึก ผู้จัดการการไฟฟ้า เกษียณอายุราชการ
นายด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่
นายด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
คณะสำนักงานอัยการสูงสุด ศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย
คณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง ศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุมTownship Border Committee (TBC)ครั้งที่ ๘๔
นายด่านศุลกากรแม่สาย รับประกาศนียบัตรผลงานด้านการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ พรมแดนแม่สาย
"นายด่านฯแม่สาย เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย(Focus group) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"
"ด่านศุลกากรแม่สายร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศจีน"
“ด่านศุลกากรแม่สาย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านพรมแดน”
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน
ด่านศุลกากรแม่สาย ส่งมอบบุหรี่ที่เสื่อมสภาพ เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยและสารไล่แมลงชีวภาพ
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมงานวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ด่านฯแม่สายให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วม
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในประเทศเมียนมา
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดน
ศุลกากรแม่สาย ร่วมกันทำบุญด่านศุลกากรแม่สายครบรอบ ๗๕ ปี
นายด่านฯแม่สายให้การต้อนรับเลขาธิการ ป.ป.ส.
"ด่านศุลกากรแม่สาย ให้ความช่วยเหลือ ในการสร้างฝายเหมืองงาม "
ชาวนาแห่ปิดด่านพรมแดนแม่สาย หลังถูกทางการเมียนมารื้อฝายน้ำสาย
นายด่านศุลกากรแม่สายเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วัดพระธาตุดอยเวา
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงาน ครบรอบ ๓๖ ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนฯ
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกิจกรรม CSR
ด่านศุลกากรแม่สาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 141 ปี
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมปล่อยคาราวาน บิ๊กไบค์ สู่ฉาน ตะวันออก
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
ด่านศุลกากรแม่สาย ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมเป็นประธานปล่อยคาราวาน "Big Bike Rally Caravan"
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีเททองหล่อพระ
ด่านศุลกากรแม่สายให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา และลาว
นายด่านศุลกากรแม่สายเข้าพบผู้บังคับการกรมยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก
นายด่านศุลกากรแม่สายเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วัดสันมะนะ
กลุ่มผู้ส่งออกและตัวแทนออกของ ร่วมรดน้ำดำหัวนายด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงานพิธีมงคลทำบุญอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปีหลวงพ่อพระครูสัทธรรมโกวิท
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
ยุติข่าวลือ "ตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวในเมียนมา"
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ TBC ครั้งที่ 82
** ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงาน พอ.สว. ประจำปี ๒๕๕๘**
** ด่านศุลกากรแม่สายมอบหมวกทรงหม้อตาล แก่ ศุลกากรเมียนมา**
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย-เมียนมา
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ “กระทรวงคมนาคมกัมพูชา”
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน"
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
** ด่านศุลกากรร่วมหารือข้อราชการ กับ UNODC **
ด่านศุลกากรแม่สาย ต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐ จากรัฐฉาน
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน
ด่านศุลกากรแม่สายมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
“ด่านศุลกากรแม่สาย ชี้ทางพ้นทุกข์ คืนความสุขแท้จริง ทันใจ ให้นักท่องเที่ยว”
ด่านศุลกากรแม่สาย คืนความสุขให้ประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่ 2558
ด่านศุลกากรแม่สายให้การต้อนรับคณะ “Customs Clearing Group Tachileik”
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา ศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย
“แลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ เคาท์ดาวน์สู่ปีใหม่ยิ่งใหญ่ ใน AEC ที่ด่านพรมแดน ด่านศุลกากรแม่สาย”
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมงาน “แม่สายรวมใจภักดิ์ รักในหลวง”
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”
นายด่านศุลกากรแม่สายเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศพรมแดนแม่สาย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุม TBC ครั้งที่ 81
ข่าวนสพ.: ยกระดับชายแดนแม่สาย เตรียมพร้อมรับเปิด AEC
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมสัมมนาเรื่อง "เชียงรายประตูสู่การค้า เมียนมา สปป.ลาว และจีน"
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมศุลกากรเมียนมา
อธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สาย
นายด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมปล่อยขบวน คาราวานจากเมียนมา
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงาน "คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง"
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันฐาน
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมเสวนาเรื่อง "ผลกระทบจากการซ่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1"
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณและคณะที่ปรึกษา