จับกุมรถจักรยานยนต์ลักลอบส่งออก
ReadyPlanet.com
dot dot
จับกุมรถจักรยานยนต์ลักลอบส่งออก

 

 
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

ด่านฯ แม่สาย ตรวจยึดอาวุธปืน จำนวน ๒๖ กระบอก พร้อมกระสุนปืน ๔๖,๓๗๕ นัด ราคาประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท article
ด่านฯแม่สาย จับกุมยาเสพติดให้โทษ (เฮโรอีน) น้ำหนักประมาณ ๓๘๔ กรัม ราคาประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท article
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมบุหรี่ ต่างประเทศ จำนวน ๖๐ คอตตอน คิดเป็นมูลค่า ความเสียหายประมาณกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท article
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมตู้เกมส์ไฟฟ้าหรือสล็อต จำนวน 3 ตู้ article
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมบุหรี่ ต่างประเทศ จำนวน ๔๐ คอตตอน คิดเป็นมูลค่า ความเสียหายประมาณกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท article
ด่านฯ แม่สาย ร่วมต้อนรับ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์การทางทหาร และคณะ ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางตรวจเยี่ยม article
ยาบ้า ไอซ์และเคตามีน มูลค่กว่า ๙๓ ล้านที่ด่านฯ แม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สาย โครงการของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย(ศอ.ปส.จ.ชร.) article
<<<ประชุมทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ระดับอำเภอ ณ .ด่านศุลกากรแม่สาย>>> article
***** ฝิ่น ๒.๖๑๓ กิโลกรัม ที่ด่านฯ แม่สาย ***** article
ยาบ้า ๓๑ เม็ด ที่ด่านศุลกากรแม่สาย article
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมทองคำแท่งกว่า ๑,๒๑๖ กรัม มูลค่ากว่า ๑๖ ล้านบาท
ด่านศุลกากรแม่สาย แถลงข่าวจับกุม แอมเฟตามีน(ยาบ้า) และไอซ์ มูลค่ากว่า ๓.๒ ล้านบาท article
ด่านศุลกากรแม่สาย แถลงข่าวจับกุม ไอซ์ และ ยาคีตามิน มูลค่ากว่า ๕๑ ล้านบาท article
ด่านศุลกากรแม่สาย แถลงข่าวจับกุม ไอซ์ และ ยาคีตามิน มูลค่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท article
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุม สุราและ ไวน์ คิดเป็นมูลค่า ความเสียหายประมาณกว่า ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
ด่านศุลกากรแม่สาย เปิดศูนย์ ๗ วัน ๓ ล ลด = ลดอุบัติเหตุ ละ = เมาไม่ขับ เลิก = แอลกอฮอล์ article
_____ยาบ้า๑๘๗เม็ดไอซ์๓กรัมที่ด่านศุลกากรแม่สาย_____ article
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุม ยาเคตามิน มูลค่ากว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท article
ด่านศุลกากรแม่สาย *** จับ ๒ หนุ่ม ซุกยาบ้า ๔๖ เม็ดข้ามแดน*** article
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท article
ด่านศุลกากรแม่สาย "ส่งมอบรถยนต์ " TOYOTA FORTUNE article
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุม สุรา ไวน์และบุหรี่ต่างประเทศ
ด่านศุลกากรแม่สาย "ทำลายของกลาง มูลค่า 2.2 ล้านบาท" article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมแถลงข่าว จับกุม ไอซ์ ๓๐๐ กิโลกรัม article
ด่านศุลกากรแม่สาย จับยาบ้า ๒๐,๐๐๐ เม็ด
อธิบดีกรมศุลกากรแถลง จับไอซ์ มูลค่า ๒.๗ ล้านบาท ด่านศุลกากรแม่สาย article
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า article
ยาบ้า ๖,๐๐๐ เม็ด ที่ด่านศุลกากรแม่สาย article
ยาบ้า ๓,๕๐๐ เม็ด ที่ด่านศุลกากรแม่สาย article
***ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสุราและเบียร์ต่างประเทศ*** article
***** ด่านฯแม่สายจับยาไอซ์ มูลค่า ๑.๖ ล้านบาท***** article
**ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า** article
^___^ ไอซ์ ๑๐ กรัม ยาบ้า ๖๓๕ เม็ด @ด่านศุลกากรแม่สาย ^___^ article
^___^ ไอซ์ ๓,๒๐๐ กรัม มูลค่า ๙.๖ ล้านบาท @ด่านศุลกากรแม่สาย ^___^ article
***** ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมยาเม็ดลดความอ้วนยี่ห้อ LYN *****
^___^ ยาบ้า ๑๒,๐๐๐ เม็ด @ด่านศุลกากรแม่สาย ^___^ article
^___^ ไอซ์ ๓๒๖ กรัม @ด่านศุลกากรแม่สาย ^___^ article
ด่านศุลกากรแม่สาย แถลงข่าวจับ อาวุธปืน CZ๔๕๕ ขนาด.๒๒
ด่านศุลกากรแม่สาย จับไอซ์ มูลค่า ๑.๕ ล้านบาท
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมแถลงข่าวจับกุม ย้าบ้า ๑๘๐,๐๐๐ เม็ด
"ทำลายของกลาง"ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุม เครื่องเลื่อยโซ่ สุราและบุหรี่ต่างประเทศ
ด่านศุลกากรแม่สาย "ทำลายของกลาง" article
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุม กระเป๋าละเมิดเครื่องหมายการค้า และ DVD BLUE-RAY
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุม สุรา เบียร์ และ บุหรี่ article
ทำลายของกลางให้เสียสภาพ เผาทำลายและขุดหลุมลึกฝั่งกลบ
ยาบ้า ๑๔๑,๔๐๐ เม็ด ที่ด่านศุลกากรแม่สาย article
++แค่อาทิตย์เดียว จับยาไอซ์ได้อีก 2,500 กรัม++
++ไอซ์ 3,000 กรัม ที่ด่านศุลกากรแม่สาย++
ไอซ์...2รายซ้อนที่ด่านศุลกากรแม่สาย article
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ธันวาคม 58 article
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมบุหรี่ และ DVD ภาพยนตร์ต่างประเทศ
ด่านศุลกากรแม่สาย จับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมบุหรี่ และ DVD ภาพยนตร์ต่างประเทศ
** ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ **
ด่านศุลกากรแม่สาย จับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมบุหรี่จำนวนมาก
ด่านศุลกากรแม่สายแถลงข่าวทำลายของกลางมูลค่ารวมกว่า ๕ ล้านบาท
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมชาวเมียนมา ลักลอบนำเข้ายาไอซ์และยาบ้า
ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
** ด่านฯ แม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ **
ด่านศุลกากรแม่สาย จับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
**ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์**
** ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ **
** ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ **
** ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ **
** ด่านศุลกากรแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ **
ด่านศุลกากรแม่สาย จับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ด่านศุลกากรแม่สาย จับเฮโรอีน
ด่านฯ แม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
** ด่านฯ แม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ **
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมยาบ้า
ด่านฯ แม่สาย จับกุมสินค้าลักลอบหนีภาษี
ด่านฯ แม่สาย จับกุมสินค้าลักลอบหนีภาษี
** ด่านฯ แม่สาย ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ตลาดดอยเวา**
ด่านฯ แม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ด่านฯแม่สาย ทำลายของกลางประจำปี 57
ด่านฯแม่สายร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1 ฉก.ม3 ร่วมกันจับกุมรถลักลอบส่งออก
ด่านฯ แม่สายจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
** ด่านฯ แม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ **
“ด่านฯแม่สาย จับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์”
ด่านฯ แม่สายร่วมแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาหลบหนีไปกบดานต่างประเทศ
** ด่านฯ แม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ **
ด่านฯ แม่สายจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
ด่านแม่สายจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมตรวจยึดวัตถุอันตราย
ด่านศุลกากรแม่สายแถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติด และรถลักลอบส่งออก
ด่านฯ แม่สายจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
ด่านฯ แม่สาย ยึดสารโซเดียม ไซยาไนด์
ด่านฯแม่สาย ตั้งจุดตรวจรับช่วงเทศกาลสงกรานต์
++ ด่านฯแม่สาย จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ++
ด่านฯ แม่สายส่งมอบของกลางแก่ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3
** ด่านฯ แม่สาย จับ จับ จับ ***
ด่านศุลกากรแม่สาย จับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ล็อตใหญ่
** ด่านฯแม่สาย จับทองกว่า 23 รายการ **
ด่านฯแม่สายร่วมกับกองพันสุนัขทหารเข้าตรวจค้นบริษัทขนส่ง ในเขตอำเภอแม่สาย
ด่านฯแม่สาย จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
<<< ด่านฯ แม่สาย ตรวจยึดสินค้าลิขสิทธิ์ >>>
ด่านฯแม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
** ด่านฯ แม่สาย ตรวจยึดทอง **
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมเครื่องกระสุนปืน
ด่านฯแม่สาย ส่งมอบรถที่ถูกโจรกรรม
ด่านฯแม่สาย จับยาบ้า article
ด่านฯแม่สาย ทำลายของกลาง มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท article
TBC รับมอบรถขุดตักคืนจากประเทศเมียร์มา article
ด่านฯแม่สาย จับวัตถุคล้ายทอง มูลค่ารวมประมาณ 1,360,000 บาท article
ด่านฯแม่สาย จับทองรูปพรรณ มูลค่าประมาณ 280,000 บาท article
ด่านฯ แม่สายแถลงข่าวทำลายของกลาง
ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมยาบ้า
ด่านฯแม่สาย เข้าร่วมปฏิบัติการล้อมตรวจค้น กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ article
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมจับกุมไอซ์และยาบ้า
ด่านฯ แม่สายแถลงข่าวทำลายของกลาง
ด่านฯ แม่สายร่วมจับกุมรถลักลอบส่งออก
ด่านฯ แม่สายร่วมจับกุมยีสต์ใช้ทำสุรา
ด่านฯ แม่สายจับกุมยาแก้แพ้ PROCODYL
ด่านฯ แม่สายร่วมจับกุมยาบ้า วันเดียว 2 ราย
ด่านฯแม่สายจับกุมยาบ้า
ด่านฯแม่สายจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ article
จับยา...ก่อนเทศกาลสงกรานต์
จับกุมยาบ้า...ก่อนขึ้นเครื่อง
** ด่านฯ แม่สาย จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ **
--จับกุมรถจักรยานยนต์ลักลอบส่งออก--bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
bullet การป้องกันและปราบปราม(งานสนามบิน)
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletแนะนำสถานที่ท่องเทียว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.