การนำแร่เข้ามาในประเทศ


การนำแร่เข้ามาในประเทศ


อยากทราบว่าการจะนำเข้าแร่จากพม่ามาในประเทศต้องทำอย่างไรบ้าง มีวิธีการอย่างไรต้องจัดตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนฯไหมคะ แล้วแร่อะไรบ้างที่นำเข้ามาได้หรือไม่ได้ อยากทราบวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องผู้ตั้งกระทู้ ปุ้ย (pui-dot-kl-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-07-13 11:24:35 IP : 182.52.114.162


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (3385113)

 แร่ ที่ควบคุม  ตาม พรบ. แร่ พ.ศ. 2510  ห้ามผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรมทรัพยฯ)   เนื่องจากมีการเรียกเก็บค่าภาคหลวง และการเคลื่อนย้ายต้องมีใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายตลอดจนสถานที่เก็บด้วยนะคะ  ผู้ประกอบกิจการแร่ จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้ากับกรมทรัพด้วย 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2516)

แร่ที่ควบคุมการนำเข้า ได้แก่ สินแร่ดีบุก ปริมาณเกิน 2 กก.  และ โลหะดีบุก หรือโลหะดีบุกผสม ปริมาณเิกิน 2 กก.

แร่ที่ควบคุมการส่งออกได้แก่  สินแร่ดีบุก ปริมาณเกิน 50 กรัม  สินแร่ทองคำ ไม่จำกัดปริมาณ สินแร่ทองแดง, สังกะสี. เหล็ก ปริมาณเกิน 2 กก. แร่ที่มีธาตุโคลัมเบียมแทนทาลัมหรือทอเลียมหรือแร่อื่นที่มีกัมมันตภาพรังสีไม่จำกัดปริมาณ แร่โดโลไมล์  แบไรต์ เฟลสปาร์ ไพโลฟิลไลต์ ยิปซัม หรือดินขาว ที่มีปริมาณเกิน 1 เมกตริกตัน

ดังนั้น ผู้ประกอบการนำเ้ข้าส่งออกก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบของกรมทรัพยฯ ก่อนเำพื่อนำเอกสารมาติดต่อกับกรมศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการต่อไปค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Black Coffee (105139-at-customs-dot-go-dot-th)วันที่ตอบ 2012-07-31 23:02:03 IP : 1.4.227.132


ความคิดเห็นที่ 1 (3382765)

การประกอบการนำเข้าแร่ มีแร่บางชนิดต้องขออนุญาตนำเข้า  ส่วนการนำเข้าสามารถนำเข้าในนามนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ นอกจากจะต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ด้วย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ด่านศุลกากรแม่สายแห่งใหม่ งานพิธีการและตรวจปล่อย 

ผู้แสดงความคิดเห็น งานพิธีการฯ ด่านฯแม่สาย วันที่ตอบ 2012-07-13 14:40:00 IP : 10.23.133.117[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.