ด่านศุลกากรแม่สาย
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

              จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยาพาหนะที่เข้า-ออก ราชอาณาจักรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด.....เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๕๐ น..........

 

เพิ่มเติม...

                        จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากรนางชลิตา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออก ราชอาณาจักรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด........เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๓๐ น.........

เพิ่มเติม...

 

 

            เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๓๐ น.  นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สายและนางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯได้มอบหมายให้ส.อ.พิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายแสงอรุณ พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย  ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจทหารม้าที่ ๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย จับกุม...................

 

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

                 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น.นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรเข้าร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๙๒โดยมี พ.อ.กิตดากร จันทรา ประธานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย - เมียนร์มา (TBC) พร้อมคณะ ทางฝ่ายพม่า พ.ท.หย่าน จี อ่อง ผบ.ยศ. จ.ท่าขี้เหล็ก และคณะทางการไทย.........

เพิ่มเติม...

            เมื่อวันนี้ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ น นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ   นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย  มอบของอุปโภค-บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทหารแนวชายแดน ณ ฐานฯกู่เต็งนาโย่ง โดยมี ร้อยตรี วัชณรัชช์  หมู่ก้อน ผบ.หมวด.ม ๔ ร้อย. ม๒ ฉก.ม.๓ เป็นผู้รับมอบ   .............................

 
เพิ่มเติม...

                   เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธิ์  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙:๓๐ นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม     นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรแม่สาย นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ส.อ.พิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายแสงอรุณ์ พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม พร้อมส่วนราชการ................................................

 

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-315136 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-282404 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-183808 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-053530 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-022431 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-222508 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-082189 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-012903 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-162175 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-102306 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004