ด่านศุลกากรแม่สาย
ReadyPlanet.com
dot dot
ด่านศุลกากรแม่สาย
More...

ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม
เพิ่มเติม...

           จากนโยบายของรัฐบาล และยุทธศสตร์ของกรมศุลกากร ด้านปกป้องสังคมนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่  ไดกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่นศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และพัสด หีบห่อที่ไปรษณีย์ และบริษัทขนส่งเอกชนต่ง  ในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสติดและการนำส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศ และการนำส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศ...

เพิ่มเติม...

          วันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:00น. นางมนทิรา เชิดชู นายด่าน ศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมการตรวจปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สาย(ศป.ปส.อ.แม่สาย) โดยร่วมตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เชียงราย ตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย(ศอ.ปส.จ.ชร.)........

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นางกนกวรรณ  สุขศิริ รักษาการนายด่านศุลกากรแม่สาย นายศุภสิทธิ์สุขวุฒิไชย รษก.หน.ฝบศ.1 นางสาวกัญญภัสส์  รอดกูล นางสาวปภัสนันท์ ปรารมภ์ และนายอชิระวิชญ์ สิริโชติฐากุล ให้การตอนรับคณะผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สาย

 

เพิ่มเติม...

 ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

เพิ่มเติม...

 วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา นางกนกวรรณ  สุขศิริ รักษาการนายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ แม่สาย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีนอมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย 

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-317808 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-284443 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-186743 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-055707 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-024287 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-224536 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-084121 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-015224 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-164074 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-104198 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...

 ด่านศุลกากรแม่สายกำลัง UPDATE ข้อมูลในเว็ปไซต์  maesai.customs.go.th
                             ท่าสามารถเข้าชมเว็ปไซต์ดังกล่าวได้

More...

bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
bullet การป้องกันและปราบปราม(งานสนามบิน)
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletแนะนำสถานที่ท่องเทียว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004