ด่านศุลกากรแม่สาย
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

            เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ นายวิโรจน์  ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร  นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๑ นางสาว สรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๒ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป........................

เพิ่มเติม...

                          จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออก ราชอาณาจักรรวมถึงการตรวจสอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดหรือลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนใน......................................

 

เพิ่มเติม...

           ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านควบคุมทางศุลกากรและปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรมศุลกากร

          จึงได้มอบให้นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรกำกับดูแล ศภ.3 กำชับให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการลักล้อบนำเข้านำยาเสพติดให้โทษมากับผู้โดยสารและรถยนต์ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางพรมแดนหรือทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

      พร้อมสั่งการให้ นางชลิตา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่สายให้ดำเนินการวางแผนตรวจสอบรถยนต์พร้อมคนที่เดินทางมาจาก อำเภอ ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่าซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงด้านการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ด้านในและใช้ช่องทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนใน....

 

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

               วันที่ 14 มกราคม  2562 เวลา 14:30 น. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สายพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯร่วมกันบริจาคสิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย “พายุปาบึก” ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีผู้แทนจากมลฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงรายเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของบริจาค เหตุการภัยพิบัติครั้งนี้สำหรับพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณระหว่างอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบมากที่สุด ..................................

 

เพิ่มเติม...

                    วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ ได้เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนแม่สาย **โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นที่ สนามฟุตบอลของด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแข่งขันในหลายประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล7คน ชักคะเย่อ วิ่งกระสอบ แย้ลงรู*******บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และความสามัคคีของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง**................................

 

เพิ่มเติม...

          นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2562 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านพรมแดน ได้แก่ ตม.จว.เชียงราย ด่านฯควบคุมโรค อ.ย. ด่านฯตรวจพืช ด่านฯตรวจสัตว์น้ำ และกองร้อยทหารม้าที่ 3หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆในพื้นที่และจากประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นจำนวนมาก ในการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่องซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของหน่วยงานราชการ ณ ด่านพรมแดนแม่สาย  .......................................

 

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-315568 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-282714 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-184373 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-053874 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-022718 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-222818 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-082458 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-013283 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-162460 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-102570 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004