ด่านศุลกากรแม่สาย
ReadyPlanet.com
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

          วันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:00น. นางมนทิรา เชิดชู นายด่าน ศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมการตรวจปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สาย(ศป.ปส.อ.แม่สาย) โดยร่วมตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เชียงราย ตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย(ศอ.ปส.จ.ชร.)........

เพิ่มเติม...

                   วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นางมนทิรา เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมด้วยจนท.ด่านศุลกากรแม่สาย และจนท.สรรพากรอำเภอแม่สาย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเคอ ตรวจสอบข้อมูลผู้ทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ..................................

เพิ่มเติม...

           วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.นางมนทิรา เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และน.ส.อรุณศรี วัฒนารุ่งกานต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ ด่านศุลกากรแม่สาย เพื่อแนะนำแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)..........................

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

           วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเอกชัยชนะ นาดเกิดรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและคณะ ได้มาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและรับฟังการบรรยายสรุปมาตรการ ขั้นตอนและการผ่อนปรน ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)..........................

เพิ่มเติม...

              วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.อริรัฐ รัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะตรวจเยี่ยมการขนส่งสินค้าระหว่างไทยเมียนมา ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย..........................

เพิ่มเติม...

           วันที่ 30 มีนาคม  2563 เวลา 09.09 น. นางมนทิรา เชิดชูนายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างด่าน ร่วมพิธีสักการะหลวงพ่อโสธรและพระพรหม เนื่องในโอกาส ครบรอบ 11 ปี ด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2...................................

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-317049 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-283889 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-185896 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-055122 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-023739 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-224008 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-083568 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-014598 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-163569 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-103685 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
bullet การป้องกันและปราบปราม(งานสนามบิน)
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletแนะนำสถานที่ท่องเทียว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004