ด่านศุลกากรแม่สาย
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

           เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยนางศิริพรรณ  วิสุทธิพรพล นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้นายแสงอรุณ  พงศ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบส่วนและปราบปราม นายอนันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ งานของกลางด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกับ ทหาร ฉก.ม.๓ อำเภอแม่สาย เทศบาลแม่สาย พร้อมด้วยคุณ มาลา ตั้งประเสริฐ ตัวแทนเจ้าของสิทธิ์ ร่วมทำลายของกลาง.............

เพิ่มเติม...

               เมื่อวันนี้ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยนางศิริพรรณ  วิสุทธิพรพล นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์  ครองชน หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ นายอนันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ นางสาวสรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบศุลกากร นายแสงอรุณ  พงศ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบส่วนและปราบปราม และ นางกุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป........

เพิ่มเติม...

               เมื่อวันนี้   ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยนางศิริพรรณ  วิสุทธิพรพล นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายแสงอรุณ  พงศ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบส่วนและปราบปราม ทำการจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ..................................

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

             เมื่อวันนี้ 12 สิงหาคม ๒๕60  โดยนางศิริพรรณ  วิสุทธิพรพล นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์  ครองชน หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1......................

เพิ่มเติม...

            เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางศิริพรรณ  วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา(แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก) ครั้งที่ ๙๐...............

เพิ่มเติม...

            เมื่อวันนี้ 28 กรกฎาคม ๒๕60  โดยนางศิริพรรณ  วิสุทธิพรพล นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์  ครองชน หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 .................

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-314753 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-282092 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-183344 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-053185 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-022121 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-222210 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-081915 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-012614 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-161865 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-102009 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
bulletความผิดทางศุลกากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004