ด่านศุลกากรแม่สาย
ReadyPlanet.com
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

           จากนโยบายของรัฐบาล และยุทธศสตร์ของกรมศุลกากร ด้านปกป้องสังคมนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่  ไดกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่นศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และพัสด หีบห่อที่ไปรษณีย์ และบริษัทขนส่งเอกชนต่ง  ในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสติดและการนำส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศ และการนำส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศ...

เพิ่มเติม...

          วันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:00น. นางมนทิรา เชิดชู นายด่าน ศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมการตรวจปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สาย(ศป.ปส.อ.แม่สาย) โดยร่วมตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เชียงราย ตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย(ศอ.ปส.จ.ชร.)........

เพิ่มเติม...

                   วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นางมนทิรา เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมด้วยจนท.ด่านศุลกากรแม่สาย และจนท.สรรพากรอำเภอแม่สาย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเคอ ตรวจสอบข้อมูลผู้ทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ..................................

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

 นางมนทิรา  เชิดชู นายด่านศุลกากร     แม่สาย พร้อมด้วยนางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร ให้การต้อนรับ พ.อ ก่อพงษ์ ทรงศิลป ผอ.กองกิจการชายแดนไทย-เมียนมา กองทัพไทย  ในการเข้าสังเกตการณ์การรับคนไทยในเมียนมากลับประเทศ


เพิ่มเติม...

 วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. นางมนทิรา  เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเภษ โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 20 ต้น บริเวณด่านศุลกากรแม่สาย

เพิ่มเติม...

 ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  นางมนทิรา เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย    เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๘ พรรษา

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-317114 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-283949 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-185959 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-055172 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-023789 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-224054 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-083614 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-014657 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-163619 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-103736 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
bullet การป้องกันและปราบปราม(งานสนามบิน)
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletแนะนำสถานที่ท่องเทียว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004