ด่านศุลกากรแม่สาย
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

 

        วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย  นายธนู  อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย ทำการจับกุม สุรา ไวน์ บุหรี่ต่างประเทศ และ สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเช่น น้ำหอม เสื้อ อาหารเสริม แผ่นมาส์กหน้า  จำนวน ๑๕ แฟ้ม ในรอบเดือนที่ผ่านมา  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ...................

 

เพิ่มเติม...

          เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.    นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ   นายด่านศุลกากรแม่สาย  เปิดศูนย์  ๗ วัน ๓ ล  ลด=ลดอุบัติเหตุ         ละ=เมาไม่ขับ             เลิก=แอลกอฮอล์    ตั้งแต่ วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ ๗ วันอันตราย ปลอดแอลกอฮอล์ โดยมอบหมายให้ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย.........................................

เพิ่มเติม...

     

                จากนโยบายของ รัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี  รองอธิบดีกรมศุลกากรนายธวัช  เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ ด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศ......................................

 

 
เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

           วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิโรจน์  ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์ ครองชนม์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรเข้าร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๙๕  โดยมี พ.อ.ชาตรี  สงวนธรรม ประธานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย - เมียนร์มา (TBC) พร้อมคณะ ทางฝ่ายพม่า พ.ท. ต้านสิ่นอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ ๒๒๗ จ.ท่าขี้เหล็ก........

เพิ่มเติม...

                วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่า สืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมงาน “สงกรานต์ยิ่งใหญ่ ปิดเมืองเล่นน้ำฉลองปีใหม่ “หรือที่เมียนมาเรียก”เต่งจาง หรือสงกรานต์เมียนมา”โดย ฝ่ายไทย ตัวแทนจาก ฉก.ม.๒ กกล ผาเมือง หน่วยประสานงานชายแดนพื้นที่ ๑ ( TBC ) นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนแม่สาย.........................

เพิ่มเติม...

 

             วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๐๖.๓๐ น.    นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย สิบเอกพิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่าย บริการศุลกากรที่ ๑ นายผจญศักดิ์ ครองชนม์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรืองทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมงาน มหาสงกรานต์ ......................................

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-315896 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-282988 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-184705 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-054176 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-022923 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-223102 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-082747 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-013529 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-162694 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-102814 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004