ด่านศุลกากรแม่สาย
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

                     จากนโยบายของ รัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี  รองอธิบดีกรมศุลกากรนายธวัช  เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งยาเสพติดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ตอนในของประเทศ..........................................

 

เพิ่มเติม...

     จากนโยบายของ รัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี  รองอธิบดีกรมศุลกากรนายธวัช  เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งยาเสพติดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ตอนในของประเทศ..........................................

 

เพิ่มเติม...

              วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย  นางกนกวรรณ สุขสิริ ผู้อำนวยการส่วน บริการศุลกากร นายผจญศักดิ์ ครองชนม์ หน.ฝ่ายบริการทางศุลกากร ๑ สิบเอกพิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร รักษาการฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย ทำการจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า..............................

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

             เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ สุขสิริ ผู้อำนวยการส่วน บริการศุลกากร สิบเอกพิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ให้การตอนรับ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร่ ประธานกรรมาธิการ  และท่านเอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนเยี่ยมเยียน ท่านเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุม  ศึกษาดูงานกับหน่วยงาน พาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช.ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย....................

เพิ่มเติม...

            เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผกก.ตม.จว.เชียงราย นายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จังหวัดเชียงรายมีบุคคลหลายเชื้อชาติ มีชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวเมียนมาเชื้อสายจีน ต่างมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์  และการจัดงานเปิดพิธีตรุษจีนขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวิถีวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนอันดีงาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย.................................

 

เพิ่มเติม...

               วันที่ 14 มกราคม  2562 เวลา 14:30 น. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สายพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯร่วมกันบริจาคสิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย “พายุปาบึก” ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีผู้แทนจากมลฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงรายเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของบริจาค เหตุการภัยพิบัติครั้งนี้สำหรับพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณระหว่างอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบมากที่สุด ..................................

 

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-315691 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-282823 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-184498 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-053985 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-022792 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-222937 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-082558 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-013394 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-162555 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-102656 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004