ด่านศุลกากรแม่สาย
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

                          จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออก ราชอาณาจักรรวมถึงการตรวจสอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดหรือลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนใน......................................

 

เพิ่มเติม...

           ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านควบคุมทางศุลกากรและปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรมศุลกากร

          จึงได้มอบให้นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรกำกับดูแล ศภ.3 กำชับให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการลักล้อบนำเข้านำยาเสพติดให้โทษมากับผู้โดยสารและรถยนต์ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางพรมแดนหรือทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

      พร้อมสั่งการให้ นางชลิตา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่สายให้ดำเนินการวางแผนตรวจสอบรถยนต์พร้อมคนที่เดินทางมาจาก อำเภอ ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่าซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงด้านการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ด้านในและใช้ช่องทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนใน....

 

เพิ่มเติม...

                  เมื่อวันนี้ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๓๐ นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่สาย  นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๑ นางสาว สรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๒ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป  ทำการจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า กระเป๋า เสื้อกีฬา เบาะคลุมรถ หมวก น้ำหอม บุหรี่ต่างประเทศ..........

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

               เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖:๓๐ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นางสาวสรณีย์  สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรืองทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพวงมาลา  ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ.  .......................

เพิ่มเติม...

           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖:๓๐ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่สาย นางสาวสรณีย์  สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ นางกมุมาศ  ตันรุ่งเรืองทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมตักบาตรและถวายพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ   ........................

เพิ่มเติม...

                       เมื่อวันนี้ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐ นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๑ นางสาว สรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๒ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างด่านศุลกากรแม่สายได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพรเกียรติ.........................

 

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-315529 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-282682 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-184314 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-053843 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-022692 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-222790 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-082430 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-013241 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-162432 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-102545 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004