ด่านศุลกากรแม่สาย
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

          เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.    นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ   นายด่านศุลกากรแม่สาย  เปิดศูนย์  ๗ วัน ๓ ล  ลด=ลดอุบัติเหตุ         ละ=เมาไม่ขับ             เลิก=แอลกอฮอล์    ตั้งแต่ วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ ๗ วันอันตราย ปลอดแอลกอฮอล์ โดยมอบหมายให้ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย.........................................

เพิ่มเติม...

     

                จากนโยบายของ รัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี  รองอธิบดีกรมศุลกากรนายธวัช  เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ ด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในของประเทศ......................................

 

 
เพิ่มเติม...

                     จากนโยบายของ รัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิตา พันธ์กระวี  รองอธิบดีกรมศุลกากรนายธวัช  เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สาย เข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งยาเสพติดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ตอนในของประเทศ..........................................

 

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

                วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่า สืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมงาน “สงกรานต์ยิ่งใหญ่ ปิดเมืองเล่นน้ำฉลองปีใหม่ “หรือที่เมียนมาเรียก”เต่งจาง หรือสงกรานต์เมียนมา”โดย ฝ่ายไทย ตัวแทนจาก ฉก.ม.๒ กกล ผาเมือง หน่วยประสานงานชายแดนพื้นที่ ๑ ( TBC ) นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนแม่สาย.........................

เพิ่มเติม...

 

             วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๐๖.๓๐ น.    นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย สิบเอกพิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่าย บริการศุลกากรที่ ๑ นายผจญศักดิ์ ครองชนม์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรืองทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เข้าร่วมงาน มหาสงกรานต์ ......................................

เพิ่มเติม...

                เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๑๐๓๐ น.    นาย วิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย สิบเอกพิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่าย บริการศุลกากรที่ ๑ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมโครงการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาลำน้ำแม่สายบริเวณกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา  แห่งที่ ๑ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย ...........................................

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-315744 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-282869 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-184547 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-054037 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-022829 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-222996 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-082609 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-013433 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-162593 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-102714 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004