ด่านศุลกากรแม่สาย
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

             เมื่อวันนี้ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๓๐ นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๑ นางสาว สรณีย์ สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ ๒ ส.อ.วิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร  นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรื่องทวี หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป..............................

 

เพิ่มเติม...

                   เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธิ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐:๐๐ นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม     นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้  นายแสงอรุณ์ พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบส่วนและปราบปราม เข้าร่วมแถลงข่าว จับยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ เม็ด ..............

 

เพิ่มเติม...

             เมื่อวันนี้ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผอ.สบศ.รักษาราชการแทนนายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ เป็นประธานในการทำลายของกลาง ร่วมกับอำเภอแม่สาย ฉก.ม ๓ เทศบาลแม่สายพร้อมคณะกรรมการทำลายของกลาง................

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

            เมื่อวันนี้ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ น นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ  สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านฯ   นายแสงอรุณ  พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย  มอบของอุปโภค-บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทหารแนวชายแดน ณ ฐานฯกู่เต็งนาโย่ง โดยมี ร้อยตรี วัชณรัชช์  หมู่ก้อน ผบ.หมวด.ม ๔ ร้อย. ม๒ ฉก.ม.๓ เป็นผู้รับมอบ   .............................

 
เพิ่มเติม...

                   เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธิ์  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙:๓๐ นางพัชรี สุจิตนภิศธรรม     นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรแม่สาย นายผจญศักดิ์ คลองชนม์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ส.อ.พิมล  วัชรญาณวิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายแสงอรุณ์ พงษ์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม พร้อมส่วนราชการ................................................

 

เพิ่มเติม...

 วันที่ 5 มกราคม 2561 นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาราชการแทน นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายร่วมให้การต้อนรับ นางพัชรี  สุจิตนภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-315030 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-282309 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-183705 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-053437 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-022336 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-222432 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-082107 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-012821 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-162078 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-102217 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletสถานที่ท่องเที่ยว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004