ด่านศุลกากรแม่สาย
ReadyPlanet.com
dot dot
ด่านฯ แม่สายปกป้องสังคม

                  จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร ในด้านปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย  อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักศุลกากรภาคที่ 3  ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งยาเสพติดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ตอนในของประเทศ..............

เพิ่มเติม...

               ตามนโยบาย ของกรมศุลกากร นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิดา พันธ์กระวี รองอธิบดี นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักศุลกากรภาคที่ 3  ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวดกวดขันป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ตามกม.ศุลกากร และกม.อื่นที่เกี่ยวข้อง.....................        

เพิ่มเติม...

                  จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร ในด้านปกป้องสังคม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางชลิดา พันธ์กระวี รองอธิบดีฯนายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักศุลกากรภาคที่ 3 ได้กำชับให้ด่านศุลกากรแม่สายเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการนำส่งยาเสพติดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ตอนในของประเทศ....................

เพิ่มเติม...

กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

        เมื่อวันที่  14  มกราคม  2563  เวลา  09.00 น. นางมนทิรา  เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย  มอบหมายให้  นางกนกวรรณ  สุขศิริ  ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) แผนกวิชาเลขานุการ  ในหัวข้อ “การจัดเก็บเอกสารด่านศุลกากรแม่สาย”  ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย  โดยมีครูและนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน จำนวน  25  คน

เพิ่มเติม...

                 เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2562  เวลา  10.00 น. นางมนทิรา  เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย    นางกนกวรรณ  สุขศิริ  ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านศุลกากรภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พันโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3.......................................

เพิ่มเติม...

                 วันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางมนทิรา  เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับพันโทเบี้ยโส่งอ่อง ประธานคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นเมียนมา-ไทยเข้าร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๙๖ .............................................................

เพิ่มเติม...


ข้อควรทราบ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติตำแหน่งงานว่าง 2013-01-316652 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณการผ่านเข้าออกของยานพา...2013-01-283563 / 1
dot
กระทู้ปกติหลักการขอฝึกงาน ( นักศึกษาฝึกงาน )2013-01-185511 / 1
dot
กระทู้ปกติสมัครงาน2013-01-054796 / 1
dot
กระทู้ปกติขอฝึกงานสหกิจ2013-01-023423 / 1
dot
กระทู้ปกติมีความสนใจฝึกงานที่นี่ครับ2012-12-223693 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากได้ข้อมูลเพื่อทำภาคนิพนธ์ครับผม2012-12-083259 / 2
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตเรียนถาม การเข้าด่านแม่สายไปเชียงตุง2012-12-014186 / 1
dot
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวต่างประเทศ2012-11-163249 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่ารับเด็กฝึกงานหรือเปล่าค่ะ2012-11-103374 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
bullet การป้องกันและปราบปราม(งานสนามบิน)
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletแนะนำสถานที่ท่องเทียว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-6005-9 โทรสาร 0-5316-6004